Hoe kan het werken?

Wat doen wij?

Het is eigenlijk heel simpel: wij laten de gewrichten als keten tegelijk een verandering doormaken waardoor zij beter gaan samenwerken. We doen dit door een impuls te geven aan het collageen bindweefsel van een gewricht. Dit zet een lichaamseigen en geheel natuurlijk veranderproces in gang. Na de behandeling zal het lichaam een verbouwingsproces ingaan.

Wat gebeurt er met het gewrichtskapsel tijdens het verbouwen?

gewricht schematischWaar twee botten bij elkaar komen zit een gewricht en dit gewricht moet gestuurd worden. Dit is de taak (functie) van het het gewrichtskapsel. Dit kan gezien worden als een sok die om een gewricht zit en bestaat net als een sok uit allerlei aparte draden die samen het geheel vormen. Deze draden heten collageenvezels. Collageen is een type bindweefsel.

Hier een gewricht schematisch afgebeeld in het plaatje. De 2 botten zijn grijs, beide bekleed aan de uiteinden met kraakbeen in het lichtblauw. In het rood is het kapsel afgebeeld.

Deze vezels prikkelen we tijdens een behandeling door ze door de beweging samen met de sturing die onze vingers aan de beweging geven een rekprikkel te geven. Door dat positief en negatief geladen bouwstenen van zo'n vezel langs elkaar worden getrokken tijdens deze prikkel ontstaat een elektrisch stroompje. (Hier voelt u niks van - dit gebeurt continu in het eigen lichaam). Dit stroompje prikkelt het zenuwstelsel om een proces in werking te zetten dat als herstel- of veranderproces kan worden gezien. En hier is het ons om te doen. Wij willen van dit proces gebruikmaken om uw lichaam en met name de bewegingsketen een verandering door te laten maken.Het doel is om de gewrichten beter en soepeler te laten bewegen.

Hoe nemen de spit klachten dan af?

Spit of aspecifieke lage rugklachten zitten niet op een specifieke lokatie maar moet gezien worden als een probleem in de samenwerking tussen de onderdelen van de gewrichtsketen. Deze keten wordt gestuurd vanuit het collageen bindweefsel en dit is te beïnvloeden!

Verander de sturing van het gewricht en je verandert het pad van bewegen en op den duur ook van het positioneren van de keten. Hiermee kan de bron onder de spit met de bijbehorende klachten van de rug weggenomen worden.

Hoe lang neemt dit proces in beslag?

Dit proces wordt volledig gedicteerd door de snelheid van collageenverandering. Een cyclus hiervan neemt 14 maanden in beslag. Elke behandeling opnieuw wordt op een nieuwe set vezels ingewerkt.
Gelukkig vindt 90% van het verbouwingsproces plaats tijdens de eerste 6 weken en hier werken we voornamelijk mee.
Aanvankelijk behandelen we om de 2 weken en als het na 3 behandelingen nog geen verbetering laat zien dan stoppen we.

Wat kunnen we wel en niet?

Helaas kunnen wij niet toveren. Rugklachten en spit nemen vaak lang de tijd om zich op te bouwen voordat het een probleem wordt en wij worden ingeschakeld.
Hoe langer de periode van de aspecifieke lage rugklachten bestaat des te meer aanwezigheid van compensatie en adaptatie er te zien is. Dit kost tijd om weg te nemen en weer goed te laten functioneren zoals uw lichaam op de meest optimale vorm functioneert. Dit proces vindt tussen de behandelingen in plaats en doet uw lichaam zelf. Wij geven alleen de impuls als start van de verandering aan het collageenweefsel. Wanneer de ontstaansgeschiedenis lang is, zal ook de tussentijd vaak langer worden om uw lichaam optimaal de tijd te geven om dit proces te laten gebeuren tussen behandelingen in.

Wat wij kunnen doen is erg individueel en geheel afhankelijk van uw eigen persoonlijke voorgeschiedenis. Neem contact met ons op om uw persoonlijke situatie voor te leggen.

Onze doelen zijn:

  1. klachten voortkomend uit spit doen verminderen / weg te nemen
  2. bewegingspatroon optimaliseren
  3. neutraliseren van de compensaties (korte termijn) en adaptaties (lange termijn)